ECO COACHING

jerzy-czaplejewiczW ramach przybliżania misji Fundacji Wspierania Ekologii „ECO FOR LIFE”, publikujemy felieton naszego Eksperta.

Ziemia w skali kosmicznej to odrębny organizm,

który (przyrównując go do organizmu człowieka) posiada właściwości samoregenerujące i zdolność odbudowy niektórych uszkodzeń. Człowiek stał się istotnym, jeżeli nie najważniejszym, elementem funkcjonowania Ziemi jako jednego „kosmicznego organizmu”. Człowiek w tym ziemskim organizmie pełni funkcje pozytywne, wspomagające procesy regenerujące, ale i negatywne, destrukcyjne na podobieństwo działania wirusów w organizmie człowieka.
Całość swoich działań na Ziemi człowiek nazywa procesem cywilizacyjnym, ale w trakcie tego procesu działa na organizm Ziemi w przeważającej mierze destrukcyjnie. Można zatem cywilizacyjne działania człowieka na Ziemi porównać do szkodliwego działania wirusów, które doprowadziły Ziemię do stwierdzonego już obecnie stanu chorobowego, w którym Ziemia traci swoje auto-regenerujące właściwości.
Niektóre działania ludzi, zachowujących się wobec Ziemi jak wirusy w ich własnych organizmach, przyczyniły się do uszkodzeń i chorób Ziemi, które w konsekwencji powodują przyśpieszony rozwój wielu chorób u ludzi. Kuriozalnie wiele z nich sam człowiek nazwał chorobami cywilizacyjnymi. Leczenie chorób cywilizacyjnych (nawet przyczynowe) to, biorąc pod uwagę Ziemię jako jeden organizm, jest tylko leczeniem objawowym! Choroby cywilizacyjne są bowiem objawami szkodliwego oddziaływania niektórych ludzi na organizm ziemski. Myślący, ucywilizowany człowiek musi sobie uzmysłowić, że wyrósł już z epoki homo erectus i nie może zachowywać się jak wirus w ziemskim organizmie, działając tym samym na swoją szkodę. Nie może myśleć kategoriami „człowiekowi podlega wszystko na Ziemi – a mnie już szczególnie”!

Nie bądź homo erectus.

Niech każdy człowiek myśląc o jedzeniu, kąpaniu, paleniu, piciu, ubraniu, rozrywce i kochaniu, a także w pracy, myśli i ma na względzie możliwe destrukcyjne skutki swojego działania na organizm ziemski, zarówno w swoim najbliższym otoczeniu, jak i w aspekcie globalnym i długofalowym.
Odpowiedzialność firm za szkodliwe działania wobec Ziemi spoczywa na jej pracownikach i to na każdym stanowisku, nie tylko decyzyjnym ale i wykonawczym, gdyz ochrona Ziemi jest obowiązkiem każdego rozumnego człowieka, pracującego na każdym stanowisku.

Działaj zatem jak przystało na homo sapiens!

Specjaliści opracowali już wiele list codziennych działań i zachowań, które powinny spowolnić, a optymalnie zatrzymać proces cywilizacyjnej choroby Ziemi jaką jest dewastacja środowiska naturalnego i negatywne zmiany klimatyczne. Możemy ją nazwać „antywirusową” listą działań dla uzdrowienia Ziemi.

Listę „antywirusowych” działań wobec Ziemi,godnych homo sapiens będziemy publikowali systematycznie.

Autor: Jerzy Czaplejewicz – Ekspert N-E-T, Ekspert Fundacji WEE4L, Ekspert i Szef Zespołu budowy prototypów Instytutu Badań, NSiNT.