Małe Elektrownie Wodne (MEW)

Energia wodna to pozyskiwanie energii wód i przekształcanie jej na energię mechaniczną przy użyciu turbin wodnych, a następnie na energię elektryczną dzięki hydrogeneratorom.

Obecnie hydroenergetyka zajmuje się głównie wykorzystaniem wód o dużym natężeniu przepływu i znacznej różnicy poziomów. Uzyskuje się to poprze spiętrzenie górnego poziomu wody.

Podstawową sprawą jest wybór odpowiedniej lokalizacji pod elektrownię wodną. Uważa się, że w Europie i w Polsce, większość lokalizacji o preferencyjnych warunkach do budowy dużych elektrowni wodnych, w których energia magazynowana jest w postaci spiętrzonej wody w zbiornikach retencyjnych, już została wykorzystana.
Z powodu niekorzystnych warunków dla dużych elektrowni wodnych rozwój energetyki wodnej w Polsce w najbliższych latach będzie należał do tzw. Małych Elektrowni Wodnych (MEW), które mogą wykorzystywać potencjał niewielkich rzek, rolniczych zbiorników retencyjnych, systemów nawadniających, wodociągowych, kanalizacyjnych i kanałów przerzutowych. Są to elektrownie o mocy zainstalowanej nie większej niż 5 MW.

Zalety
  • nie zanieczyszczają środowiska i mogą być instalowane w licznych miejscach na małych ciekach wodnych
  • są elementem regulacji stosunków wodnych
  • poprawiają jakość wody poprzez oczyszczanie mechaniczne na kratach wlotowych do turbin pływających oraz zwiększają natlenienie wody, co poprawia jej zdolność do samooczyszczanie biologicznego
  • zazwyczaj są znakomicie wkomponowane w krajobraz
  • mogą być wykorzystywane do celów przeciwpożarowych, rolniczych, małych zakładów przetwórstwa rolnego, melioracji, rekreacji, sportów wodnych oraz pozyskiwania wody pitnej
  • mogą być zaprojektowane i wybudowane w ciągu 1 – 2 lat; wyposażenie jest powszechnie dostępne, a technologia opanowana
  • prostota techniczna powoduje wysoką niezawodność, długą żywotność i niskie nakłady inwestycyjne
  • mogą być sterowane zdalnie
Wady
  • brak