Woda to nie tylko życiodajna siła podtrzymująca funkcjonowanie organizmów. Jej potencjał można również wykorzystać do przekształcenia nurtu zbiorników wodnych w energię mechaniczną. Proces ten odbywa się w małych elektrowniach wodnych wyposażonych w zbudowane do tego celu specjalne turbiny. W kolejnym etapie hydrogeneratory zamieniają pozyskaną energię w prąd elektryczny.

Obecnie hydroenergetyka zajmuje się głównie wykorzystaniem wód o dużym natężeniu przepływu i znacznej różnicy poziomów. Energię uzyskuje się poprzez spiętrzenie górnego nurtu. Wykorzystanie tego naturalnego potencjału jest możliwe dzięki coraz lepszym parametrom osiąganym przez turbiny i generatory.

Przyszłość małych elektrowni wodnych w Polsce

Specjaliści zajmujący się ekologicznymi sposobami pozyskania energii przewidują rozwój wykorzystania wody do wytwarzania elektryczności. Energia pochodząca z wody jest bowiem bardzo stabilna, łatwo jest więc zaplanować ilość wyprodukowanego prądu. Budowa samych elektrowni jest też dużo tańsza niż w przypadku takich niekonwencjonalnych źródeł, jak chociażby energetyka jądrowa.

Podstawowym problemem, z którym trzeba się zmierzyć jest wybór odpowiedniej lokalizacji pod budowę elektrowni wodnej. Uważa się, że w Europie i w Polsce, większość lokalizacji o preferencyjnych warunkach do budowy dużych elektrowni wodnych, w których energia magazynowana jest w postaci spiętrzonej wody w zbiornikach retencyjnych, została już wykorzystana. Taka sytuacja automatycznie jest szansą dla rozwoju małych elektrowni wodnych. Mogą one z powodzeniem wykorzystywać potencjał niewielkich rzek, rolniczych zbiorników retencyjnych, systemów nawadniających, wodociągowych, kanalizacyjnych i kanałów przerzutowych.

Zalety
  • nie zanieczyszczają środowiska i mogą być instalowane w licznych miejscach na małych ciekach wodnych
  • są elementem regulacji stosunków wodnych
  • poprawiają jakość wody poprzez oczyszczanie mechaniczne na kratach wlotowych do turbin pływających oraz zwiększają natlenienie wody, co poprawia jej zdolność do samooczyszczanie biologicznego
  • zazwyczaj są znakomicie wkomponowane w krajobraz
  • mogą być wykorzystywane do celów przeciwpożarowych, rolniczych, małych zakładów przetwórstwa rolnego, melioracji, rekreacji, sportów wodnych oraz pozyskiwania wody pitnej
  • mogą być zaprojektowane i wybudowane w ciągu 1 – 2 lat; wyposażenie jest powszechnie dostępne, a technologia opanowana
  • prostota techniczna powoduje wysoką niezawodność, długą żywotność i niskie nakłady inwestycyjne
  • mogą być sterowane zdalnie
Wady
  • brak