Działania projektu

Projekt obejmuje budowę i testy prototypu Urban Wind Power Station – zespołu prądotwórczego opartego na modułowym, cylindrycznym silniku wiatrowym z systemem samonaprowadzającym się do optymalnego wyłapania energii strumienia powietrza do produkcji energii elektrycznej, z automatyką odbioru energii i jej magazynowania oraz z systemami mocowań, a także prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie podwyższania świadomości społecznej dotyczącej zmian klimatu i możliwości łagodzenia tych zmian.

Działania będą prowadzone w kilku etapach:

I. PRACE PRZYGOTOWAWCZE: opracowanie projektów i dokumentacji ( projektowej i wykonawczej ) do budowy prototypu ( w tym innowacyjnego silnika wiatrowego sprzężonego z generatorem prądu ) o mocach 5 kW, 10 kW, 20 kW w min.2 wersjach różniących się charakterystyką silnika wiatrowego generatora prądu, łącznie z systemami adaptacji do sieci zasilania obiektu, systemami mocowań i automatyką sterowania pracą. W tym etapie stworzony też zostanie katalog strumieni powietrza wymuszonych działalnością człowieka w przestrzeni zurbanizowanej oraz nastąpi uzyskanie pozwoleń na montaże i przyłącza.

 

II. BUDOWA PROTOTYPÓW: budowa silników wiatrowych, dyfuzorów i mocowań oraz ich montaż w układ modułowego zespołu prądotwórczego o mocach 5kW, 10kW, 20kW jako kompletu z automatyką sterowania, z systemami mechanicznymi mocowań i auto-naprowadzania się silnika wiatrowego na maksymalny strumień powietrza oraz odbioru i magazynowania prądu.

 

III. TESTY WSTĘPNE – CZĄSTKOWE: wykonanie testów elektrycznych i mechanicznych wszystkich modeli mocy nominalnych prototypu w celu zsynchronizowania silnika wiatrowego z generatorem prądu pod względem mechanicznym oraz generatora prądu pod względem elektrycznym oraz optymalizacja tych procesów. Wybór optymalnego modelu w każdym wariancie mocy, przygotowanie dla nich dokumentacji niezbędnej do montażu prototypów i systemów monitorujących.

 

IV. TESTY RZECZYWISTE: monitoring wszystkich wariantów prototypu w warunkach rzeczywistych ( po zamontowaniu na lub wewnątrz wybranych obiektów ) w badanych lokalizacjach oraz opracowanie wyników testów oraz przygotowanie prezentacji.

 

V. PROMOCJA PROJEKTU I EDUKACJA: w zakresie OZE – skuteczne dotarcie do władz ustawodawczych, samorządów, przedsiębiorców, potencjalnych producentów urządzenia oraz odbiorców bezpośrednich. Efektem działań ma być zrozumienie problemu oraz komercjalizacja urządzenia Urban Wind Power Station.