Zakończyliśmy projekt LIFE-UrbanWine.PL, zachęcamy do zapoznania się z raportem.

Layman Report 2 1

Rezultaty projektu

  1. Potwierdzenie efektu wydajnościowego i ekologicznego jednostkowego urządzenia prototypowego Urban Wind Power Station ( praca 2500 – 3000 godz/rok przy prędkości powietrza 2,5 m/s ).
  2. Stworzenie katalogu wymuszonych strumieni powietrza jako nowego źródła odnawianej energii do produkcji bezemisyjnej i taniej energii elektrycznej.
  3. Potwierdzenie potencjału i efektywności Urban Wind Power Station w lokalizacjach różniących się charakterystyką strumieni powietrza ( przy wykorzystaniu 4 mobilnych zestawów ).
  4. Potwierdzenie w testach różnych lokalizacji, że urządzenie Urban Wind Power Station jest uniwersalne i łatwo modyfikowalne.
  5. Zbudowanie świadomości, zwłaszcza u decydentów, że brak wykorzystania wymuszonych strumieni powietrza do ponownej produkcji czystej energii to tworzenie odpadów energetycznych w czasach koniecznej optymalizacji energetycznej.
  6. Doprowadzenie do komercjalizacji urządzenia w czasie 2 lat od zakończenia projektu ( produkcja urządzenia i pierwsze instalacje ).
  7. Doprowadzenie do szerokiej komercjalizacji w Europie w czasie 5 lat od zakończenia projektu.

Europejska wartość dodana w zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych:

Poziom obniżenia emisji CO2 w wyniku testu prototypu i po komercjalizacji wynikającej z podjętych działań edukacyjnych i zaangażowania interesariuszy w działania prokomercyjne, przyniesie ( przyjmując, że 1kWh z węgla daje emisję ok. 1 kg CO2 ).
Redukcję 2.310.000 kg CO2 z każdego prototypowego zestawu.
1 komplet o łącznej mocy 35 kW ograniczy emisję CO2 o 87.500 – 105.000 kg/rok, a w ciagu 5 lat trwałości projektu 525.000 – 630.000 kg. Zatem wybudowane prototypy w czasie trwałości projektu ograniczą emisję CO2 o 2.310.000 kg.

Redukcja emisji CO2 wynikająca z komercjalizacji projektu jest zależna od skali wdrożenia, dlatego tak ważne są działania edukacyjne i angażowanie interesariuszy do wsparcia komercjalizacji. Metro w Warszawie ( 28 stacji ) może zainstalować urządzenia o mocy min. 500 kW, co przyniesie redukcję 1.500.000 kg CO2/rok. Metra np. w Paryżu, Pradze, Budapeszcie mają potencjał instalacji urządzenia o łącznej mocy 5,5 MW, dając redukcję emisji CO2 o 13.500.000 kg/rok. Przedsiębiorcy instalując tylko 300 zestawów śr. o mocy 100 kW każde, mogą wyprodukować energię elektryczną na poziomie 75 GWh/rok, która ograniczy emisję CO2 o 37.500.000.000 kg/rok.