Energia geotermalna

Energia geotermalna to energia wydobytych na powierzchnię ziemi wód geotermalnych. Jej źródło – gorące wnętrze kuli ziemskiej – jest niewyczerpalne.

W celu wydobycia wód geotermalnych na powierzchnię ziemi wykonywane są odwierty do głębokości zalegania tych wód.
W pewnej odległości od otworu czerpalnego wykonuje się drugi otwór, którym wodę geotermalną pod odebraniu od niej ciepła, wtłacza się z powrotem do złoża. Wody geotermiczne są zazwyczaj mocno zasolone, co jest powodem szczególnie trudnych warunków pracy wymienników ciepła i innych elementów armatury instalacji geotermicznych. Energię geotermiczną wykorzystuje się w układach centralnego ogrzewania jako podstawowe źródło energii cieplnej.
Drugim zastosowaniem energii geotermicznej jest produkcja energii elektrycznej, co jest opłacalne jedynie w przypadku źródeł szczególnie gorących.

Gorące źródła, tzw. gejzery są charakterystycznym elementem krajobrazu Islandii, która wykorzystuje je jako źródło ogrzewania i ciepłej wody. Nie wpływa to ujemnie na środowisko naturalne.

Zalety:
  • odnawialność i niewyczerpalność
  • niezależność od warunków pogodowych
  • pełna integracja z krajobrazem
Wady:
  • w niektórych lokalizacjach potencjał może być niewystarczający
  • jako efekt uboczny mogą być traktowane uwalniające się niekiedy do atmosfery lub wód powierzchniowych i głębinowych szkodliwe gazy i minerały
  • nie wszędzie, gdzie istniej potencjał wykorzystania energii geotermalnej, pozyskanie takie jest możliwe
  • początkowe koszty instalacji są wysokie i wymagają dużych nakładów finansowych
  • możliwość przemieszczania się złóż geotermalnych