Energia geotermalna wykorzystuje nagromadzone we wnętrzu Ziemi ciepło do wytworzenia energii. Źródło to jest niewyczerpalne, ponieważ wynika z budowy planety. Nie ma więc ryzyka, że przy sięganiu po nie, zasób ten zacznie się stopniowo kurczyć.

W celu wydobycia wód geotermalnych na powierzchnię wykonywane są odwierty pozwalające na dostanie się do głęboko ukrytych złóż. Z pozyskanej wody odzyskuje się ciepło za pomocą specjalnej pompy, a po zakończeniu procesu wykorzystaną ciecz wtłacza się ponownie do źródła.

Energia geotermalna, podobnie jak energia słoneczna, stanowi źródło o nieograniczonej dostępności. To rodzaj energii cieplnej pochodzącej z naturalnych zasobów. Energię geotermiczną wykorzystuje się w układach centralnego ogrzewania, jako podstawowe źródło zasilania. Można też wykorzystać ją do produkcji prądu, jeśli złoże ma odpowiednio wysoką temperaturę. Zarówno pozyskanie wód termalnych, jak i późniejszy proces przetworzenia nie szkodzi w żaden sposób przyrodzie.

Kiedy warto inwestować w energię geotermalną?

Wykorzystanie wody głębionej, podobnie jak innych naturalnych zasobów ma swoje liczne zalety. Przed podjęciem decyzji o zastosowaniu konkretnego rozwiązania warto jednak dokładnie sprawdzić, czy będzie to najlepsza spośród dostępnych opcji. Plusem energii geotermalnej jest bez wątpienia odnawialność złóż, na których ona bazuje. W porównaniu z innymi sposobami jest również niezależna od panującej pogody. Problemem może być jednak dostępność do wód geotermalnych w określonym rejonie. Dlatego przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu inwestycji warto dokładnie sprawdzić ilość zasobów w danym miejscu.

Zalety:
  • odnawialność i niewyczerpalność
  • niezależność od warunków pogodowych
  • pełna integracja z krajobrazem
Wady:
  • w niektórych lokalizacjach potencjał może być niewystarczający
  • jako efekt uboczny mogą być traktowane uwalniające się niekiedy do atmosfery lub wód powierzchniowych i głębinowych szkodliwe gazy i minerały
  • nie wszędzie, gdzie istniej potencjał wykorzystania energii geotermalnej, pozyskanie takie jest możliwe
  • początkowe koszty instalacji są wysokie i wymagają dużych nakładów finansowych
  • możliwość przemieszczania się złóż geotermalnych