Zakończyliśmy projekt LIFE-UrbanWine.PL, zachęcamy do zapoznania się z raportem.

Layman Report 2 1

Urban Wind Power Station otrzymał Nagrodę Targową w kategorii INNOWACJE.

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż podczas 60 Międzynarodowych Targów Budownictwa w Bielsku-Białej zostaliśmy nagrodzeni!

Urban Wind Power Station otrzymał Nagrodę Targową w kategorii „INNOWACJE”.

Bielsko 14

23- 25 września:

60 Międzynarodowe Targi Budownictwa oraz na Targi „Instal System 2022”

W dniach 23-25/09/2023 pokazujemy nasz produkt Urban Wind Power Station podczas 60 jubileuszowych Targach Budownictwa w Bielsku-Białej.

22 września:

Międzynarodowa konferencja podsumowująca projekt LIFE-UrbanWind.pl

Międzynarodowe Targi Aluminium i Technologii, Materiałów i Produktów Metali Nieżelaznych ALUMINIUM & NONFERMET

20-22 września uczestniczymy z Urban Wind Power Station w Międzynarodowych Targach Aluminium i Technologii, Materiałów i Produktów Metali Nieżelaznych  ALUMINIUM & NONFERMET podczas Przemysłowej Jesieni na Targach w Kielcach

ENERGETAB – Międzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie

13-15 września 2022 prezentowaliśmy Urban Wind Power Station na 35 Międzynarodowych Targach Bielskich ENERGOTAB w Bielsko Białej

Targi Odnawialnych Źródeł Energii w Gliwicach

10-11 września 2022 podczas Targów Odnawialnych Źródeł Energii w Gliwicach Urban Wind Power Station nagrodzono za Innowacyjność !!!

Gliwice 2

Dzień Informacyjny LIFE – 30 lat programu LIFE

21 maja 2022 roku program LIFE- unijny instrument finansowania na rzecz środowiska i klimatu skończył 30 lat. Z tej okazji 14.06. 2022r podczas Dnia Informacyjnego LIFE zorganizowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach obchodów 30-lecia LIFE prezentowane były polskie projekty z sukcesem realizowane przez Beneficjentów.

Wśród prezentowanych projektów znalazł się nasz projekt LIFE-UrbanWind.PL wraz z prezentacja modelu UrbanWind Power Station.

LIFEis30 Blank Badge

Recykling Energii – Na rzecz spowolnienia zmian klimatu

Solar Energy Expo – Ptak Warsaw Expo

26 maja 2022 Hala C

Godz. 11. 00 – 13.00

Prezentacja wprowadzająca:

Recykling energii z wykorzystaniem strumieni powietrza wymuszonych działalnością człowieka wraz z prezentacją URBAN WIND POWER STATION – innowacyjnego wiatrowego zespołu prądotwórczego dostosowanego do działania w przestrzeni zurbanizowanej.

Prelegent: Anna Łasica Czaplejewicz – z-ca
Koordynatora Projektu LIFE-UrbanWindPL ds. edukacji i komunikacji
Prezes Zarządu Instytutu Nauk Stosowanych i Nowych Technologii

Pobierz agendę
Zaproszenie Na Targi
Ulotka UW 1 Pl

Konferencja – Neutralność Klimatyczna

Image001
25.05 zapraszamy na konferencję z cyklu ” Green Warsaw Conferences” tematem jest NEUTRALNOŚĆ KLIMATYCZNA – konieczność czy szansa ” ? Jednym z prelegentów będzie Anna Łasica-Czaplejewicz – Z-ca koordynatora ds. Edukacji i Promocji ,LIFE-URBANWIND.PL, która zaprezentuje temat „Urban Wind Power Station – Jak wykorzystać ciągi powietrza w mieście do produkcji energii elektrycznej  ( prelekcja w Bloku II godz. 11.30-12.30)

O 13 . 30 weźmie tez udział w panelu dyskusyjnym  „Plany i możliwości ograniczenia emisji CO2 w nowej rzeczywistości

Konferencja cieszy się dużym zainteresowaniem dlatego nie ma już miejsc stacjonarnych, ale wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału online
Aktywny link będzie znajdował się na stronie: http://www.greenwarsawconferences.org.pl/

Konferencja Anna Łasica Czaplejewicz

Instalacje UrbanWind Power Station

Urban Wind Lokalizacje
Urban Wind Lokalizacje2
Urban Wind Lokalizacje3
Urban Wind Lokalizacje4
Urban Wind Lokalizacje5
Urban Wind Lokalizacje6
Urban Wind Lokalizacje7
Urban Wind Lokalizacje8
Urban Wind Lokalizacje9
Urban Wind Lokalizacje10
Urban Wind Lokalizacje11
Urban Wind Lokalizacje12

Odnawialne źródła energii w aktualnej sytuacji geopolitycznej – Międzynarodowy Szczyt Klimatyczny TOGETAIR 2022

DOC 20220401 42086489Rekonfiguracja sytuacji w Europie po rosyjskim ataku na Ukrainę spowodowała konieczność zmiany myślenia o kierunku transformacji energetycznej kontynentu. Niemcy zapowiedziały przejście własnej energetyki w 100% na OZE. Miałoby to się zdarzyć już w 2035 roku. Na ile realne jest przyspieszenie dywersyfikacji źródeł energii i skokowego zwiększenia udziału OZE? Odpowiedzi będą szukać uczestnicy Szczytu Klimatycznego TOGETAIR 2022 (20-21-22 kwietnia, BUW, ul. Dobra 56/66, Warszawa).

Agenda tematyczna TOGETAIR 2022: https://togetair.eu/agenda

Oglądaj na żywo: www https://togetair.eu/ | Facebook https://www.facebook.com/TOGETAIR2022 |Twitter https://twitter.com/togetair | LinkedIn https://www.linkedin.com/company/togetair-2020 |YouTube TOGETAIR | Wirtualna Polska / Money.pl https://www.money.pl/sekcja/szczytklimatyczny/

Czym jest neutralność klimatyczna i kiedy możemy ją osiągnąć?

Neutralność klimatyczna to stan, w którym dana gospodarka emituje nie więcej gazów cieplarnianych, niż pochłania jej środowisko. Nie oznacza to całkowitego braku emisji, a jedynie zakończenie sytuacji, w której ilość gazów cieplarnianych w atmosferze stale rośnie, na skutek działań człowieka.

„Klimat zmienia się, ociepla, w sposób dużo bardziej dynamiczny, niż byśmy tego chcieli. Nie ma już dziś istotnych w świecie środowisk, które nie rozumiałyby powagi sytuacji i konieczności pilnego podjęcia działań zaradczych. Pod auspicjami ONZ wszystkie kraje świata zobowiązały się do realizacji celów zrównoważonego rozwoju, w tym celów klimatycznych. Liderem jest tu UE, która do 2050 roku planuje osiągnąć status gospodarki neutralnej klimatycznie. Podobne cele, choć osiągnięte nieco później, stawiają sobie USA, a także kraje rozwijające się” – wyjaśnia Agata Śmieja, prezes Fundacji Czyste Powietrze oraz pomysłodawczyni Szczytu Klimatycznego TOGETAIR.

Dowiedz się więcej: 
Rada Programowa TOGETAIR
Agenda tematyczna TOGETAIR 2022

OBSERWUJ TOGETAIR na:
www https://togetair.eu/
Facebook https://www.facebook.com/TOGETAIR2022
Twitter https://twitter.com/togetair
LinkedIn https://www.linkedin.com/company/togetair-2020
YouTube TOGETAIR
Money.pl https://www.money.pl/sekcja/szczytklimatyczny/

NECP Tracker – na bieżąco śledzimy politykę klimatyczną

1 lutego 2022 pojawiła się polska wersja narzędzia NECP Tracker (National Energy and Climate Plans Tracker). Narzędzie NECP Tracker zostało uruchomione w ramach projektu LIFE_UNIFY. Dostępne jest na stronie www.chronmyklimat.pl i przedstawia rozbudowaną wersję wskaźników dotyczących polskiej perspektywy ochrony klimatu.

Wprowadzone przez Komisję Europejską w Europejskim Zielonym Ładzie, oraz umocnione i podwyższone ambicje przez Fit for 55%, zobowiązują wszystkie kraje członkowskie do wspólnego zwiększonego wysiłku w dekarbonizację energetyki, transportu i przemysłu, które mają doprowadzić kontynent do zeroemisyjności netto w 2050 roku. Aby na bieżąco móc kontrolować, czy państwa europejskie są na dobrej drodze, powstało narzędzie NECP Tracker.

Co to jest NECP Tracker?

Narzędzie NECP Tracker od 1 lutego 2022 jest dostępne w polskiej wersji językowej (zobacz NECP Tracker). Ujawnia ono najbardziej aktualne dane potrzebne do monitorowania realizacji krajowych planów w dziedzinie energii i klimatu w Polsce. W narzędziu można zobaczyć analizę ścieżek redukcji emisji gazów cieplarnianych, sektorowe wskaźniki redukcji emisji oraz niektóre wskaźniki transformacji energetycznej.

„NECP Tracker pokazuje, jak trudno jest monitorować polityki sektorowe i pociągać państwa członkowskie do odpowiedzialności, gdy brakuje jasno wyznaczonych celów lub trajektorii redukcji określonych w planach działania” – komentuje dr Wojciech Szymalski z Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju.

Polska w NECP Tracker

Polska w zakresie wszystkich celów polityki klimatycznej nie jest na ścieżce do osiągnięcia neutralności klimatycznej, a trajektorie określone przez Krajowy Plan Energii i Klimatu dla kilku sektorów całkowicie mijają się z potrzebami ochrony klimatu.

Polska znacząco ograniczyła emisje od 1990 r., ale tendencja spadkowa ustała w 2001 r. Przyczyny można upatrywać w rozwoju dwóch sektorów. Po pierwsze, sektor transportowy, który w ciągu ostatnich 20 lat urósł ponad dwukrotnie, w wyniku gwałtownego wzrostu własności samochodów napędzanego rozwojem sieci drogowej i masowym importem starych samochodów do kraju. Po drugie, sektor użytkowania gruntów LULUCF znacznie ograniczył swoją zdolność do usuwania emisji CO2 w tym samym okresie.

Niestety perspektywy polityki wcale nie są obiecujące. Polska nie ma narodowej Długookresowej Strategii redukcji emisji do 2050 r., dlatego stworzyła Krajową Politykę Energetyczną do 2040 r., która jest bardzo mało ambitna w kwestiach klimatycznych. Cel emisji na 2040 r. jest ustalony na -30% w porównaniu z obecnymi poziomami (-43% w porównaniu z poziomami z 1990 r.), czyli znacznie poniżej tego, co jest potrzebne, aby utrzymać się poniżej 1,5°C. Dzieje się tak dlatego, że Polska nie przykłada zbytniej wagi do transformacji w energetyce i obecnie rozwija jedynie swój potencjał fotowoltaiczny, a wiatr i biogaz zostały wstrzymane od początku 2016 roku.

Zobacz NECP Tracker i bądź na bieżąco z polską polityką ochrony klimatu.

Dostępna jest także wersja międzynarodowa, która rozszerza spojrzenie na 10 państw członkowskich. Narzędzie obejmuje Chorwację, Czechy, Danię, Estonię, Francję, Niemcy, Polskę, Portugalię, Słowenię i Hiszpanię.

 

Źródło informacji: Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju

Urban wind Power Station – Postołowo Golf Club

Na terenie pola golfowego Postołowo Golf Club w Postołowie k/Trójmiasta, na specjalnie w tym celu przygotowanej pryzmie ziemi,posadowiono trzy urządzenia prądotwórcze UWPS o mocy 5,10 i 20 kW. Obecnie przechodzą testy mechaniczne. Czekamy na silniejsze wiatry, aby dociągnąć wszystkie zakotwiczenia i odciągi linowe.

Obok pola golfowego powstał projekt developerski o charakterze mieszkaniowo-konferencyjno-hotelowo-sportowym, dla którego elektrownie Urban Wind Power Station mogą stanowić przykład ekologicznych rozwiązań w tego rodzaju inwestycji.

urban wind power station
urban wind power station
urban wind power station

Urban wind Power Station – NOVOTEL Centrum Warszawa

Największe wyzwanie w naszym projekcie: na zaproszenie sieci Hoteli ACCOR – ponowne posadowiono Urban Wind Power Station o mocy 5 kW, czyli UWPS-05 na dachu hotelu NOVOTEL Centrum Warszawa, znajdującego się u zbiegu ulicy Marszałkowskiej i Alej Jerozolimskich.
Silnik wiatrowy, dzięki specjalnej konstrukcji modułowej, został przetransportowany na dach tego 36 piętrowego budynku z wykorzystaniem wind wewnętrznych.
Potwierdzona została możliwość przeprowadzenia kompletnego montażu UWPS-05 na dachu w ciągu zaledwie 12-16 godzin, z uwzględnieniem czasu potrzebnego na kotwiczenie.
Nasze UWPS-05 góruje nad centrum Warszawy! Trwają testy mechaniczne i prądowe.
Rozważana jest możliwość zbudowania poziomej wersji urządzenie UWPS w tej lokalizacji do recyklingu „odpadowych” prądów powietrza z hotelowych ciągów wentylacyjnych.
UWPS-05-4
UWPS-05-3
UWPS-05-2
UWPS-05

Urban wind Power Station – Tartak w Krychowie

Kolejne urządzenie prądotwórcze Urban wind Power Station o mocy 10 kW, czyli UWPS -10, zostało posadowione na zaproszenie firmy ARBOR Sp. z o.o.
Sp. K. na dachu budynku biurowego Tartaku w Krychowie pod Lublinem, w strefie polskiej Ściany Wschodniej.

Montaż urządzenia w tym miejscu odbył się z wykorzystaniem sprzętu ciężkiego, będącego na wyposażeniu tartaku.

Jesteśmy pod wrażeniem życzliwości i zaangażowania pracowników tej firmy.
Mamy nadzieję, że będzie dobrze wiało i testy przebiegną pomyślnie.

ARBOR 5
ARBOR 2
ARBOR 14

Już od miesiąca pracuje kolejny prototyp Urban Wind Power Station o mocy 5 kW zamontowany na polu golfowym Postołowo Golf Club w Postołowie k. Gdańska.
Obok pola planowana jest budowa dużego Centrum mieszkaniowo-konferencyjnego. Mamy nadzieję, że nasz nowatorski system OZE wpisze się w pejzaż Centrum i pola golfowego.

Power Station – Postołowo Golf Club
Power Station – Postołowo Golf Club

Rozpoczęliśmy współpracę z firmą Arbor. Sp. z o.o.

Rozpoczęliśmy współpracę z firmą Arbor. Sp. z o.o., dostawcą biomasy dla energetyki zawodowej oraz przetwórstwo drewna w ramach produkcji palet i drewna konstrukcyjnego. Na terenie tartaku w Krychowie k. Lublina zainstalowana została stacja meteo, a już niebawem posadowiony będzie kolejny prototyp Urban Wind Power Station.

stacja meteo
stacja meteo
stacja meteo

Urban Wind Power Station – Mazury Golf & Country Club

Kolejne urządzenie Urban Wind Power Station uruchomione!

Pierwszymi, które miały okazję zobaczyć jak działa urządzenie były uczestniczki najpopularniejszego w Polsce  turnieju golfowego dla kobiet- Dr Irena Eris-Lady Golf Cup.

Urbanwind - Mazury Golf & Country Club
Urbanwind - Mazury Golf & Country Club
Urbanwind - Mazury Golf & Country Club

Urban Wind Power Station – Kraków Valley Golf & Country Club w Paczółtowicach

Kolejne urządzenie Urban Wind Power Station uruchomione!

Tym razem lokalizacją testów kolejnego zespołu prądotwórczego UWPS ( o mocy 5kW) jest resort golfowy Kraków Valley Golf & Country Club w Paczółtowicach.

Urban Wind Power Station  pracuje w wersji pionowej ze stałymi, pionowymi dyfuzorami pełniącymi także funkcję zabezpieczającą przed bezpośrednim kontaktem z wirującą wewnątrz turbiną. Testy na polu golfowym mają potwierdzić m. in. , że praca w wersji pionowej daje  możliwość wykorzystania strumieni  powietrza wiejących nisko przy ziemi oraz to, że tak niskie prędkości obrotowe nie dają niekorzystnych efektów dźwiękowych i odblaskowych. Niskie prędkości obrotowe i zewnętrzne zabezpieczenia dyfuzorami skutecznie zapewniają bezpieczeństwo ptakom i zwierzętom a także ludziom.   Zamontowana obok stacja monitorująca przez cały czas będzie przesyłała dane o pracy urządzenia oraz o ilości wyprodukowanej dzięki temu urządzeniu energii elektrycznej.

Lokalizacja na terenie Kraków Valley Golf & Country Club została wybrana po rocznej analizie strumieni powietrza w tym rejonie. Miejsce instalacji charakteryzuje się strumieniami powietrza przebiegającymi nisko nad powierzchnią ziemi i o stosunkowo regularnym kierunku wiania –  w tym przypadku na linii W-E o cechach przypominających wianie bryzy nad morzem.

Urban Wind PowerStation  został zainstalowany na nasypie  przygotowanym wcześniej pod pracujący w tym miejscu wyciąg narciarski.

Zaproszenie do webinariów

Zapraszamy na cykl webinariów i dyskusję o możliwościach spowolnienia zmian klimatu oraz koniecznych przedsięwzięciach, dających szansę na wypełnienie dyrektyw Unijnych prowadzących d neutralności klimatycznej w 2050 roku. Chcemy dyskutować na temat możliwości recyklingu energii. Co robić, aby metropolie nie stawały się wyspami ciepła? Czy ekologia może być atrakcyjna pod względem ekonomicznych dla budżetów gmin, przedsiębiorstw i obywateli? Jak różne OZE mogą działać synergicznie?

Czy innowacyjny zespół prądotwórczy Urban Wind Power Station może dać  pozytywną odpowiedź  na te pytania?

Tematami naszych czerwcowych  webinariów są:

  1. Recykling energii jako sposób na spowolnienie zmian klimatycznych (15.06).
  2. Recykling energii jako możliwość ucieczki od wysp ciepła na terenach zurbanizowanych (23.06).
  3. Recykling energii z wykorzystaniem strumieni powietrza wymuszonych działalnością człowieka(30.06).
  4. Recykling energii układach synergicznych z innym OZE (06.07).

Szkoła z Klimatem

Ruszył konkurs „Szkoła z Klimatem”, organizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Jego celem jest zainteresowanie młodzieży zagadnieniami dotyczącymi zmian klimatu, poszukiwaniem sposobów na na ich uniknięcie bądź zmniejszenie. a przez to to uwrażliwianie młodego pokolenia na kwestie ochrony środowiska i aktywizowanie do działania w tym kierunku. Jednocześnie zadanie konkursowe to świetny sposób na rozwijanie umiejętności pracy w grupie i prezentacji efektów pracy zespołowej. Konkursu jest również popularyzowaniem wiedzy o działalności NFOŚiGW.

Szczegóły poniżej.

Szkola Z Klimatem 1

 

http://www.nfosigw.gov.pl/szkolazklimatem/

Urban Wind Power Station – Novotel Warszawa Centrum

Na dachu hotelu ” Novotel Warszawa Centrum „ w ramach programu LIFE-UrbanWind.PL zainstalowano kolejne ( po instalacji na polu golfowym Sobienie Królewskie Golf & Country Club ) testowe urządzenie prądotwórcze Urban Wind Power Station. Urządzenie to o mocy 5 kW przechodzi obecnie testy mechaniczno -elektryczne i wkrótce zostanie podłączone formalnie do sieci. Planujemy ustawienie kilkunastu podobnych urządzeń w różnych lokalizacjach w ramach projektu LIFE-UrbanWind.PL.

Urban Wind Power Station – Sobienie Królewskie Golf & Country Club

30 lipca 2020  pierwszy prototyp urządzenia Urban Wind Power Station o mocy 5 kW został zainstalowany na polu golfowym Sobienie Królewskie Golf & Country Club w Sobienicach Szlacheckich pod Warszawą. Moduł ma wysokość 2,90 m i w związku z tym przy jego instalacji nie jest wymagane pozwolenie na budowę. Ustawa prosumencka umożliwia montaż urządzeń prądotwórczych o wymienionych parametrach, w ramach uproszczonego systemu administracyjnego. Odnosi się to zarówno do osób prywatnych, jak i do przedsiębiorców.

Urządzenia Urban Wind Power Station

Urządzenie Urban Wind Power Station to zespół prądotwórczy do użytku na obszarach zurbanizowanych. Do produkcji energii elektrycznej wykorzystuje odnawialną, praktycznie nieograniczoną energię strumieni powietrza wymuszoną działalnością człowieka w przestrzeni zurbanizowanej. Ze względu na swoją konstrukcję jest bezpieczny dla środowiska i ptaków. Nie emituje hałasu. Urządzenie wytwarza przemienny prąd elektryczy 230 V. Moc nominalna tych urządzeń wynosi 5, 10 i 20 kW
Urządzenie składa się z modułowej turbiny wiatrowej i generatora. Może być stosowany w pozycji pionowej i / lub poziomej.
Można go również bezpiecznie używać w pomieszczeniach, gdzie występują strumienie powietrza, np. w metrze, a także w przestrzeniach parkowych, np. na polach golfowych.
Nie wymaga sterowania na kierunek przepływu strumieni ze względu na zastosowanie cylindrycznych sterowników panelowych.

Moduł silnika ma wysokość około 1 m, a do ustawienia na dachach składa się z dwóch modułów, tak aby konstrukcja na dachu nie była wyższa niż 3 m. Jego średnica jest różna i może być dowolna, ale standardem w tej fazie jest 70, 90 i 110 cm.
Oprócz produkcji energii elektrycznej w systemie rozproszonym, głównie na własne potrzeby, może być stosowany do produkcji wody pitnej z zasolonych wód kopalnianych i morskich, a także do produkcji wodoru i tlenu drogą elektrolizy. Synergia z fotowoltaiką a także wspomaganie działania naziemnych farm wiatrowych to naturalne połączenie.

Urban Wind Power Station

W czasie pandemii pracujemy zachowując wszystkie ostrożności – powstają kolejne elementy urządzenia Urban Wind Power Station. Jest to urządzenie do bezpiecznej  produkcji energii elektrycznej z odnawialnej energii strumieni powietrza w przestrzeni zurbanizowanej. To cylindryczne urządzenie  wyłapuje strumienie z każdego kierunku i o zmiennej prędkości. Może być stosowane na dachach budynków i obiektów przemysłowych,  wewnątrz obiektów np.metro, tunele a także w przestrzeni otwartej np. na polach golfowych. Urządzenie produkuje prąd o napięciu 230V i zaprojektowane jest w trzech wersjach 5kW, 10kW i 20kW. Może być stosowane w wersjach horyzontalnej lub wertykalnej, a także pod dowolnym kątem.

Urban Wind Power Station

W czasie pandemii pracujemy zachowując wszystkie wytyczne ostrożności – powstają kolejne elementy urządzenia Urban Wind Power Station. Jest to urządzenie do bezpiecznej produkcji energii elektrycznej z odnawialnej energii strumieni powietrza w przestrzeni zurbanizowanej. To cylindryczne urządzenie wyłapuje strumienie z każdego kierunku i o zmiennej prędkości. Może być stosowane na dachach budynków i obiektów przemysłowych, wewnątrz obiektów np.metro, tunele a także w przestrzeni otwartej np. na polach golfowych. Urządzenie produkuje prąd o napięciu 230V i zaprojektowane jest w trzech wersjach 5kW, 10kW i 20kW. Może być stosowane w wersjach horyzontalnej lub vertykalnej a także pod dowolnym kątem.

Opublikowany przez UrbanWind.PL Sobota, 20 czerwca 2020

webinar

Szukasz finansowania swojego projektu #climateaction ? @LIFEprogramme potrzebuje Ciebie! Aby spotkać się z doradcą projektu 1:1 zarejestruj się na
https://eu-life-2020.b2match.io/   lub dowiedz się więcej o #climate #adaptation #LIFEprojects na seminarium internetowym:
https://ec.europa.eu/easme/en/adapting-klimat-change   # EULife20

Seminarium odbędzie się we wtorek, 12 Maja 2020 roku, pomiędzy godziną 14.00 a 15.30. Udział bezpłatny

Daj Ziemi Oddech

Daj Ziemi Oddech

Wszyscy beneficjenci projektu LIFE-UrbanWind.PL wspierają obchody Światowego Dnia Ziemi, szczególnie w formule organizowanej przez Miasto st. Warszawę. W tym roku to będzie dzień 22 kwietnia, obchodzony pod hasłem #Daj Ziemi Oddech w przestrzeni wirtualnej, czyli tam, gdzie ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną przeniosło się życie wielu z nas.

Zapraszamy do przyłączenia się do akcji poprzez udostępnianie treści publikowanych na profilach FB projektu LIFE-UrbanWind.PL oraz Fundacji Wspierania Ekologii ECO FOR LIFE:

– Projekt: https://www.facebook.com/urbanwindpl
– Fundacja: https://www.facebook.com/Fundacjawspieraniaekologii

Od dzisiaj do 24 kwietnia będziemy promować komunikaty, m.in. „Warszawy dla Klimatu” z użyciem hashtaga #DajZiemiOddech, zawierające przykłady ekologicznych działań nawiązujących do największych zagrożeń środowiskowych.

Testy potwierdziły założenia

Nowe testy potwierdziły przyjęte założenia w zakresie budowy innowacyjnego silnika wiatrowego . Silnik pracuje już przy strumieniu powietrza o prędkości 2 m/s i potwierdza nowego źródła energii odnawialnej ( OZE ).

Nowe źrodło energi onawialnej .

Nowe testy potwierdziły przyjęte założenia w zakresie budowy innowacyjnego silnika wiatrowego . Silnik pracuje już przy strumieniu powietrza o prędkości 2 m/s i potwierdza nowego źródła energii odnawialnej ( OZE )

Opublikowany przez UrbanWind.PL Czwartek, 5 marca 2020

Zainstalowaliśmy kolejną stację meteo w ramach projektu LIFE-UrbanWind.PL

stacja meteo urbanwind

Zainstalowaliśmy kolejną stację meteo w ramach projektu LIFE-UrbanWind.PL.

Tym razem na terenie pola golfowego Sobienie Królewskie Golf & Country Club leżącym przy drodze 739 pod Warszawą.

Już  pierwsze  sygnały  potwierdzają wcześniejsze ustalenia, że przez większość dnia wieją tam wiatry o w miarę ustalonym kierunku  i  z prędkością na poziomie ok. 4m/s.   To tylko potwierdza informacje otrzymywane już z Kraków Valley Golf & Country Club, że pola golfowe to dobre miejsce do produkcji energii elektrycznej  z odnawialnej energii strumieni powietrza występujących na polach golfowych.  Monitorujemy  wyniki.

NOWY ROK 2020 ZACZĘLIŚMY INTENSYWNIE

W dniach 09-10.01.2020 podczas konferencji „ Przedsiębiorstwo a środowisko” organizowanej przez Fundację Ochrony klimatu PROZON, jako partnerzy wydarzenia zaprezentowaliśmy projekt urządzenia Urban Wind Power Station w ramach projektu LIFE-UrbanWind.PL wraz z naszym głównym beneficjentem  Fundacją Wspierania Ekologii ECO FOR LIFE

Konferencja odbyła się w centrum konferencyjnym hotelu Sound Garden w Warszawie. Zgromadziła przedstawicieli wielu branży. Celem Konferencja Przedsiębiorstwo a Środowisko było przekazanie wiedzy m.in o kontrolach w zakresie przepisów F-gazowych, zmianach przepisów dla wytwórców i zbierających odpady oraz o alternatywnych czynnikach chłodniczych.
Konferencje uroczyście otworzył Prezes Zarządu PROZON Fundacji Ochrony Klimatu – Krzysztof Grzegorczyk. Witając gości podkreślił, że spotkanie to jest również doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i integracji przedstawicieli różnego rodzaju przedsiębiorstw, a także wprowadził słuchaczy w problematykę wystąpień konferencyjnych.

www.przedsiebiorstwoasrodowisko.pl 

prozon

Projekt LIFE -UrbanWind.PL. wraz z głównym beneficjentem projektu Fundacją Wspierania Ekologii ECO FOR LIFE  z urządzeniem Urban Wind Power Station mając na uwadze potrzebę edukacji i upowszechniania wiedzy na temat globalnego ocieplenia oraz sposobów przeciwdziałania zmianom klimatu, nawiązała współpracę z PROZON Fundacja Ochrony Klimatu PROZON Fundacja Ochrony Klimatu, która jest głównym beneficjentem koordynującym projektu Refrigerants LIFE Cycle.

 

https://life-prozon.eu/pl/

Nowy Rok 2020 zaczynamy intensywnie.

prozon

9-10.01 2020 weźmiemy udział w konferencji „ Przedsiębiorstwo a środowisko „ Jako Partnerzy wydarzenia zaprezentujemy projekt Urban Wind Power Station. Podczas konferencji poruszone zostaną istotne tematy dla każdego Przedsiębiorcy, w formie prelekcji i warsztatów.

Organizatorem jest Fundacja Prozon.

www.przedsiebiorstwoasrodowisko.pl 

Budowa tunelu

Instytut Badań, Nauk Stosowanych i Nowych Technologii uruchomił na potrzeby projektu tunel aerodynamiczny o prześwicie 2 / 2 metra do symulacji strumienia powietrza w przestrzeni zurbanizowanej.
Badania będą prowadzone i analizowane na bazie informacji pozyskiwanych między innymi z własnych stacji meteo.
W tunelu tym będą badane także właściwości poszczególnych wersji silników wiatrowych ( turbin ).

Stacje meteo UrbanWind.pl

Zgodnie z rozkładem jazdy projektu LIFE UrbanWind.pl budujemy katalog strumieni powietrza wymuszonych działalnością człowieka w przestrzeni zurbanizowanej. Zaprojektowaliśmy i wybudowaliśmy stacje meteo, które mają za zadanie rejestrować online dane na temat strumieni powietrza wymuszonych działalnością człowieka. Mierzą temperaturę, prędkość, kierunek i wilgotność strumieni i przesyłają dane do naszej bazy w Warszawie. Obecnie zainstalowane są dwie stacje : na dachu firmy Bella – Zakład Kompozytów Sp. z o.o. w Czosnowie k/Warszawy, na polu golfowym Kraków Valley Golf & Country Club w Paczułtowicach k/Krakowa, dwie następne będą zainstalowane na wyznaczonych przez władze Warszawy obiektach w Warszawie, jeszcze jedna będzie zainstalowana na polu golfowych Sobienie Królewskie Golf & Country Club pod Warszawą. Zbudowany jest także zestaw przenośny, który będzie podróżował w wyznaczone miejsca i zbierał chwilowe dane w tych miejscach. Jest istotny w aspekcie zbierania informacji na temat strumieni powietrza „pod dachem” i w miejscach, gdzie nie można postawić naszej stacji na stałe.

Prototyp urządzenia Urban Wind Power Station

Nieustannie udoskonalamy prototyp urządzenia Urban Wind Power Station.

Nasz moduł już pracuje.

W kolejnym etapie będziemy pracować nad połączeniem nowych typów generatorów prądu z urządzeniem.

Budujemy zieloną Warszawę w Ecocraft

Konkurs ! Przedstaw swoją wizję miasta przyszłości opracowaną w środowisku gry Ecocraft – ekologicznego odpowiednika popularnej gry Minecraft .

Organizatorzy to Fundacjia Veolia Polska oraz Centrum UNEP/GRID-Warszawa, którzy są członkami Platformy ” Partnerstwo dla Klimatu „ do której należy również nasza Fundacja ECO FOR LIFE.

Zapraszamy do udziału w konkursie pod hasłem „Budujemy zieloną Warszawę w Ecocraft”, organizowanym w ramach programu „Ciepło dla Miast”. Program jest realizowany przy ścisłej współpracy z ekspertami Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej Urzędu m.st. Warszawy jako jedna z inicjatyw wspierających realizację celów Partnerstwa dla Klimatu.

Prace można zgłaszać do 3 stycznia 2020 r. do godz. 15:00. Dla autorów najlepszych prac przewidziano atrakcyjne nagrody pieniężne. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie http://www.cieplodlamiast.pl/warszawa oraz na wydarzeniu konkursowym na Facebook (Budujemy zieloną Warszawę w Ecocraft,https://www.facebook.com/events/470364197150358).

X

X

X

Konferencja LIFE Kick-off Meeting Climate Change Project w Brukseli, 3-4.10.2019

BrusselsLifeMeeting23 i 4 października 2019 reprezentacja Fundacji Wspierania Ekologii ECO FOR LIFE i Instytutu Badań, Nauk Stosowanych i Nowych Technologii Sp. Z o.o. wzięła udział w Konferencji LIFE Kick-off Meeting Climate Change Project w Brukseli. Jako beneficjenci projektu LIFE-UrbanWind.PL mieliśmy okazje poznać 31 innych projektów europejskich z tego zakresu, których realizacja rozpoczyna się obecnie oraz aktualne wytyczne i osiągnięcia Komisji Europejskiej dotyczące polityki Climate Change Adaptation (adaptacji do zmian klimatycznych) oraz Climate Change Mitigation (spowalniania zmian klimatycznych).

Przedstawiciele EASME (Executive Agency for Small and Medium sized Enterprises), Komisji Europejskiej oraz NEEMO EEIG Life Team (międzynarodowej agencji monitorującej projekty LIFE) zadbali o to, aby wszyscy uczestnicy konferencji mogli dowiedzieć się jak najwięcej na wszelkie możliwe tematy związane z formalną realizacją projektów. Zasięg i możliwości współpracy wynikające ze współuczestniczenia w programie LIFE są olbrzymie.

Życzymy powodzenia wszystkim koleżankom i kolegom rozpoczynającym nowe, niezwykle interesujące projekty LIFE!!

Szczyt Gospodarczy w Siedlcach 26-27.09.2019 r.

Siedle2Fundacja Wspierania Ekologii ECO for LIFE oraz Instytut Badań, Nauk Stosowanych i Nowych Technologii z projektem LIFE -UrbanWind.PL aktywnie uczestniczył w ogólnopolskim Szczycie Gospodarczym w Siedlcach.

Dwudniowy, jubileuszowy V Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy w Siedlcach przebiegał pod głównym hasłem: „Państwo – Gospodarka – Bezpieczeństwo”. W dyskusjach dominowały tematy środowiskowe, zwłaszcza w kontekście poprawy jakości powietrza w Polsce, dotyczące także inwestycji w odnawialne źródła energii oraz bezpieczeństwa energetycznego państwa. Drugi dzień OSG to warsztaty prowadzone przez Doradców Energetycznych Projekt Doradztwa Energetycznego skierowanych dla przedsiębiorców, właścicieli domów, właścicieli gospodarstw rolnych, przedstawicieli JST. Doradcy udzielali konsultacji i porad o możliwościach zdobycia dofinansowania na inwestycje z zakresu efektywności energetycznej oraz zagadnień związanych z ograniczeniem negatywnego wpływu emisji na jakość powietrza. W tym panelu Prezes Fundacji Anna Niewodzka oraz Prezes Instytutu Anna Łasica-Czaplejewicz prezentowały nasz projekt LIFE- UrbanWind.PL jako odnawialne żródło energii w systemie rozproszonym.

Organizatorem powyższego byli : Ministerstwo Energii oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wydarzenie objął honorowym patronatem Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki.

1.09.2019 – Piknik z Klimatem, Warszawa

Pikinik z klimatem urbanwind

1.09.2019 odbył się Piknik z Klimatem. To już 12 -sta edycja tej popularnej imprezy, organizowanej przez Miasto Stołeczne Warszawa. W tym roku centrum ekologiczno-kulturalnym Warszawy stał się Skwer 1. Dywizji Pancernej WP, tuż obok Multimedialnego Parku Fontann. Piknik przebiegł pod hasłem „Warszawa – Miasto z Klimatem”, a jego tematem przewodnim była adaptacja miasta do zmian klimatycznych. Impreza rozpoczęła się o godz. 11.30 i potrwała do godz. 16.30. Wstęp był wolny.

Na Pikniku nie mogło zabraknąć też nas, gdzie Fundacja „ ECO FOR LIFE „ oraz Instytut Badań Naukowych i Nowych Technologii stworzyło stanowisko prezentujące nasz nowatorski projekt LIFE-UrbanWind.PL, który wzbudził bardzo duże zainteresowanie, zwłaszcza Polskiego Związku Firm Deweloperskich oraz przedstawicieli Ambasad.

Dzień Informacyjny LIFE 2019 w dniu 17 kwietnia w Warszawie

Life 2019

Dzień Informacyjny LIFE 2019 w dniu 17 kwietnia w Warszawie .
 LIFE-UrbanWind.PL znalazł się wśród najlepszych projektów międzynarodowych.
17 kwietnia 2019 roku odbył się Dzień Informacyjny LIFE 2019 w którym braliśmy udział.
Organizowany był po raz dwunasty przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Konferencja odbyła się  w Warszawie w centrum konferencyjnym MsMermaid – Conference Center at The Tides (strona internetowa: www.msmermaid.pl) ul. Wioślarska 8.
Celem wydarzenia była inauguracja na poziomie krajowym tegorocznego naboru wniosków do Programu LIFE, a także przedstawienie oferty dofinansowania jakie umożliwia program, oraz ogólnych zasad ubiegania się o dofinansowania w naborze 2019. Było również okazją do zapoznania się z realizowanymi lub zrealizowanymi projektami oraz wymiany doświadczeń z obecnymi Beneficjentami LIFE. Mamy nadzieję, że zaprezentowane w trakcie wydarzenia projekty staną się inspiracją dla przyszłych wnioskodawców.
Program Dnia Informacyjnego
Dzień Informacyjny LIFE 2019 składał się  z sesji ogólnej i trzech sesjiach tematycznych.
Sesja ogólna (poranna) skierowana była do osób, które przygotowują się do złożenia wniosku w naborze LIFE i szukają podstawowej wiedzy o Programie i jego zasadach.
Sesje tematyczne (popołudniowe), poświęcone były bezpośrednio głównym obszarom priorytetowym LIFE. Zaprezentowane były przykładowe, najlepsze projekty na różnych etapach realizacji, dzięki czemu możliwe było poznanie różnych perspektyw uczestnictwa w programie.
  • Sesja I Środowisko i efektywne gospodarowanie zasobami – tematem przewodnim były projekty poświęcone ochronie powietrza
  • Sesja II Przyroda i różnorodność biologiczna – poświęcona była ochronie gatunkowej
  • Sesja III Łagodzenie zmian klimatu – ze szczególnym uwzględnieniem projektów rynkowych
Dodatkowo w trakcie wydarzenia kilkunastu Beneficjentów programu przedstawiło swoje projekty na specjalnych stoiska informacyjnych. Uczestnicy konferencji mieli zatem okazję bezpośredniej wymiany informacji i doświadczeń z realizacji trwających projektów.

Przedłużenie czasu składania ofert

Czas składania ofert na zapytanie ofertowe nr 3 /I/ L-UW.PL/ Dz.A4, C1, D3/ F4c/2019 został przedłużony do dnia 19.04.2019 r., do godziny 16:00.