OCIEPLENIE A DZIAŁALNOŚĆ CZŁOWIEKA

Ocieplenie widać na dziesiątkach tysięcy pojedynczych stacji obserwacyjnych.
Analiza długiej i jednorodnej ( ze względu na położenie niepodlegającej „obcym” wpływom ) serii obserwacji na stacji meteorologicznej w Poczdamie pokazuje, że tempo wzrostu średniej temperatury rocznej podczas ostatnich 25 lat ( 0,55 stopnia Celsiusza na dekadę ) było aż pięciokrotnie silniejsze niż w ciągu ostatnich 100 lat (0,11 stopnia Celsiusza na dekadę).

Naturalny efekt cieplarniany powoduje, że średnia globalna temperatura powietrza wynosi około +15 stopni Celsiusza, co umożliwia istnienie życia na Ziemi.
Gdyby nie było odpowiednich gazów w atmosferze temperatura byłaby o ok. 33 stopnie Celsiusza niższa, czyli wynosiłaby – 18 stopni Celsiusza i życie na Ziemi nie mogłoby istnieć .

W rezultacie ocieplania się klimatu i związanego z tym podniesienia się poziomu oceanu ( w minionym stuleciu wzrost o blisko 20 cm ), Tuvalu może w znacznej części znaleźć się pod wodą. Według badań ONZ ma to nastąpić do 2050 roku.
Niewielka zmiana temperatury globalnej wywołuje poważne skutki, które już daje się zauważyć i odczuć .

Zeszyt

W Polsce sektory narażone na zmiany klimatu to :

  • gospodarka wodna
  • ochrona wybrzeża
  • rolnictwo
  • ochrona zdrowia

W Polsce obszary zagrożone przez zmiany klimatu to :

  • Wybrzeże Bałtyku
  • Wielkopolska
  • Obszary górskie
  • Gminy na terenach zalewowych
  • Metropolie

Ustabilizowanie zmian klimatu wymaga zatrzymania wzrostu temperatury na poziomie 2 stopni Celsiusza, co oznacza zastopowanie wzrostu emisji najpóźniej w roku 2015, a następnie jej zmniejszenie do poziomu 22 Gton CO2 w roku 2035, tj. O 1/4 w stosunku do roku 2008.