TRANSPORT A ZMIANY KLIMATU

Podróżując, możesz przenosić się do miejsc o innym klimacie, ale to, czym podróżujesz, może sprawić, że znajdziesz się w innym klimacie, nie zmieniając miejsca zamieszkania.

Spalanie paliw płynnych w transporcie to nie tylko zagrożenie dla klimatu, ale także dla bezpieczeństwa energetycznego kraju. Polska w 100 % uzależniona jest od importu ropy naftowej, a w 70 % od importu gazu. Spalając ropę naftową, benzynę czy gaz, wspieramy głównie gospodarkę innych krajów, a nie własną.

EMISJA DWUTLENKU WĘGLA ( transport pasażerski ):

  • Transport lotniczy: 118
  • Transport drogowy: 115
  • Transport morski: 41
  • Transport kolejowy: 41
  • Metropolie

* gramy CO2 / 1 pasażera / 1km

EMISJA DWUTLENKU WĘGLA ( transport towarowy ):

  • Transport drogowy: 77
  • Transport śródlądowy: 62
  • Transport kolejowy: 22
  • Transport morski: 14
  • Metropolie

* gramy CO2 / 1 tonę/ 1km