Dostęp do webinariów

Zapraszamy do wysłuchania cyklu webinariów, które odbyły się na przełomie czerwca i lipca 2021r. Rozmawialiśmy o możliwościach spowolnienia zmian klimatu oraz koniecznych przedsięwzięciach, dających szansę na wypełnienie dyrektyw Unijnych, prowadzących do neutralności klimatycznej w 2050 roku. Dyskutowaliśmy na temat możliwości recyklingu energii.

Co robić, aby metropolie nie stawały się wyspami ciepła?

Czy ekologia może być atrakcyjna pod względem ekonomicznych dla budżetów gmin, przedsiębiorstw i obywateli?

Jak różne OZE mogą działać synergicznie?

Czy innowacyjny zespół prądotwórczy Urban Wind Power Station może dać pozytywną odpowiedź na te pytania?

Tematami naszych webinariów były:

  1. Recykling energii jako sposób na spowolnienie zmian klimatycznych (15.06).
  2. Recykling energii jako możliwość ucieczki od wysp ciepła na terenach zurbanizowanych (23.06).
  3. Recykling energii z wykorzystaniem strumieni powietrza wymuszonych działalnością człowieka(30.06).
  4. Recykling energii układach synergicznych z innym OZE (06.07).
WEBINARIUM I – 15.06.2021

Recykling energii jako sposób na spowolnienie zmian klimatycznych

WEBINARIUM II – 23.06.2021

Recykling energii jako możliwość ucieczki od wysp ciepła na terenach zurbanizowanych

WEBINARIUM III – 30.06.2021

Recykling energii z wykorzystaniem strumieni powietrza wymuszonych działalnością człowieka

WEBINARIUM IV – 06.07.2021

Recykling energii układach synergicznych z innym OZE