Cel i opis projektu

Projekt ma na celu potwierdzenie efektywności i ogromnego potencjału innowacyjnego zespołu prądotwórczego Urban Wind Power Station.

Szczegółowymi celami są :

  1. Pokazanie możliwości wykorzystania energii strumieni powietrza ( wymuszonych działalnością człowieka ) w przestrzeni zurbanizowanej jako nowego źródła odnawialnej energii do produkcji bezemisyjnej i taniej energii elektrycznej.
  2. Zbudowanie i przetestowanie prototypu innowacyjnego zespołu prądotwórczego Urban Wind Power Station opartego na modułowym, cylindrycznym silniku wiatrowym z systemem samonaprowadzającym się do optymalnego wyłapania energii strumienia powietrza w dowolnych płaszczyznach, do produkcji energii elektrycznej.
  3. Potwierdzenie potencjału i efektywności Urban Wind Power Station. Dla uzyskania wiarygodnych danych porównawczych w ramach projektu zostaną zbudowane i przetestowane 4 mobilne zestawy pilotażowe prototypu zamontowane w lokalizacjach różniących się charakterystyka strumieni powietrza i potencjalną grupą odbiorców.
  4. Powszechne uświadomienie , że urządzenie Urban Wind Power Station jest uniwersalne, łatwo modyfikowalne, przystosowane do funkcjonowania zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz budynków, zwłaszcza w ciągach przemysłowych, tunelach, metrze, zakładach produkcyjnych, a także w biurowcach ( ciągi wentylacyjne ) itp. I może być podstawą do systemowej produkcji energii elektrycznej w systemie rozproszonym przynoszące wymierne efekty ekologiczne i ekonomiczne.
  5. Wyznaczenie poprzez testy brzegowych założeń dla możliwie szerokiego wdrożenia urządzenia Urban Wind Power Station w różnych zestawach.
  6. Doprowadzenie do społecznego zrozumienia powiązania bezemisyjnej rozproszonej energii ze zmniejszeniem emisji CO2 oraz wpływem tej zależności na łagodzenie zmian klimatu.
  7. Budowanie świadomości w zakresie możliwości działania i uniwersalnego charakteru Urban Wind Power Station oraz możliwość ograniczenia emisji gazów cieplarnianych poprzez jego zastosowanie, co jest szczególnie ważne w aglomeracjach miejskich, będących swoistymi wyspami ciepła.
  8. Edukacja skierowana do decydentów różnych szczebli, przedsiębiorców oraz Centrów Transferu Technologii, mających szczególny wpływ na proces komercjalizacji urządzenia.

Urządzenie może stać się ważnym elementem obniżenia emisji CO2 w przestrzeni zurbanizowanej w Europie. Wszystkie cele projektu znakomicie wpisują się zarówno w dyrektywy EU, jak i głowny cel pakietu klimatyczno – energetycznego Europa 2020.

 

Koordynator projektu
Anna Niewodzka -Prezes Zarządu
Fundacji Wspierania Ekologii ECO FOR LIFE
ecoforlife@n-s.pl