Blog

Czy elektrownie wiatrowe stanowią przyszłość energetyki?

Mówiąc o energii elektrycznej pozyskiwanej przez elektrownie wiatrowe, większość osób wyobraża sobie ogromne połacie ziemi, na których stoją ogromne wiatraki. Jako że energia elektryczna w tego rodzaju elektrowniach pozyskiwana jest…

Czytaj dalej

Jak pozyskiwać energię z wiatru?

Mówiąc o odnawialnych źródłach energii, większość wymieni promienie słoneczne, wodę oraz wiatr. Jako że nie tylko w naszym kraju, ale i na całym świecie klimat ulega ciągłym zmianom przez działanie…

Czytaj dalej

Rodzaje farm wiatrowych i różnice, jakie między nimi występują

Zmiany klimatu wywołane zwiększoną emisją CO2 towarzyszącą m.in. spalaniu paliw kopalnych oraz rosnące zanieczyszczenie powietrza wynikające z uwalniania do atmosfery znacznych ilości pyłów i szkodliwych dla zdrowia substancji sprawiają, że…

Czytaj dalej