LIFE-UrbanWind. PL

Pilotażowa instalacja kompaktowego zespołu prądotwórczego z wykorzystaniem wymuszonych strumieni powietrza w obszarach zurbanizowanych (Pilot testing of innovative compact wind turbine generator system „Urban WindPower Station”set in urban space).

Źródła Finansowania
Life2Komisja Europejska w ramach komponentu LIFE Climate Change Mitigation.

 

Dodatkowe wsparcie finansowe:

Logotyp Dofinansowano Z NFOSi GW 12 AbNarodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Okres Realizacji
  • 1.10.2018-30.09.2021