Energia wiatrowa jest jednym z niewyczerpanych źródeł energii wykorzystywanym od wieków. Pierwsze wiatraki służyły do pompowania wody i melioracji pól. Współcześnie coraz częściej wraca się do tych tradycyjnych form z uwagi na ich pozytywną wartość dla środowiska. Wiatr jako jeden z naturalnych żywiołów występuje zawsze, a jego siła może zostać spożytkowana do napędzania specjalnie do tego celu budowanych silników wiatrowych. Energia pozyskiwana z wiatru za pomocą turbiny jest przekształcana w energię mechaniczną, która dalej jest zamieniana na elektryczną.

Proces ten wykorzystuje zatem siłę natury dla uzyskania prądu. Jednocześnie, podobnie jak energia słoneczna jest w pełni ekologiczny i bezpieczny dla środowiska. Dzieje się tak dlatego, że do produkcji wiatrowej energii elektrycznej nie potrzeba żadnego paliwa, a teren wokół wiatraków może być swobodnie wykorzystywany na potrzeby rolnictwa, gdyż mają one znikomy wpływ na uprawy.

Zalety wiatraków wykorzystujących energię odnawialną

Produkcja energii elektrycznej w elektrowni wiatrowej odbywa się za pośrednictwem turbin wiatrowych napędzanych siłą wiatru. W przypadku, kiedy na niewielkim terenie występuje kilka lub kilkanaście tego typu urządzeń, mówi się o istnieniu farmy wiatrowej lub parku wiatrowego.

Pozyskiwanie energii z wiatru ma liczne zalety:

  • bazuje na darmowym źródle;
  • jest bezpieczne dla środowiska, bo nie wiąże się z emisją dwutlenku węgla, ani żadnych innych zanieczyszczeń do atmosfery;
  • jest tańsze w porównaniu z kosztami i cenami energii elektrycznej lub ciepła uzyskiwanymi z tradycyjnych paliw kopalnych jak węgiel czy ropa;
  • nie emituje odpadów, jak w choćby w przypadku spalania węgla, które pozostawia po sobie ogromne ilości popiołu.

Jedynym mankamentem, z jakim można się spotkać, jest negatywny wpływ na migrujące ptaki, które często giną uderzane śmigłami. Biorąc pod uwagę liczne plusy zdecydowanie jest to sposób pozyskania energii korzystny dla środowiska.

Zalety
  • darmowe źródło energii – wiatr
  • brak skażenia atmosfery – pozyskiwanie energii elektrycznej z elektrowni wiatrowej nie wiąże się z emisją dwutlenku węgla, ani żadnych innych zanieczyszczeń do atmosfery;
  • mniejsze koszty produkcji energii elektrycznej – w porównaniu z kosztami i cenami energii elektrycznej lub ciepła uzyskiwanymi z tradycyjnych paliw kopalnych jak węgiel czy ropa;
  • brak odpadów poprodukcyjnych, jak w choćby w przypadku spalania węgla, które pozostawia po sobie ogromne ilości popiołu;
Wady
  • negatywny wpływ na otoczenie
  • negatywny wpływ na migrujące ptaki, które często giną uderzane śmigłami