Energia wiatrowa jest jednym z niewyczerpanych źródeł energii wykorzystywanym od wieków. Pierwsze wiatraki służyły do pompowania wody i melioracji pól.

Współcześnie stosowane turbiny wiatrowe przekształcają energię wiatrową na energię mechaniczną, która dalej zamieniana jest na energię elektryczną.

Elektrownia wiatrowa, to rodzaj elektrowni produkującej energię elektryczną z odnawialnego źródła, jakim jest wiatr.

Produkcja energii elektrycznej w elektrowni wiatrowej odbywa się za pośrednictwem turbin wiatrowych napędzanych energią wiatrową. W przypadku, kiedy na niewielkim terenie występuje kilka lub kilkanaście wiatraków, mówi się o istnieniu farmy wiatrowej lub parku wiatrowego.
Energia elektryczna pozyskiwana z elektrowni wiatrowych uważana jest za jedną z najbardziej ekologicznych. Dzieje się tak dlatego, że do jej produkcji nie potrzeba żadnego paliwa, a teren wokół nich może być swobodnie wykorzystywany na potrzeby rolnictwa, gdyż mają one znikomy wpływ na uprawy.

Elektrownie wiatrowe są coraz popularniejszym sposobem pozyskiwania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

Zalety
  • darmowe źródło energii – wiatr
  • brak skażenia atmosfery – pozyskiwanie energii elektrycznej z elektrowni wiatrowej nie wiąże się z emisją dwutlenku węgla, ani żadnych innych zanieczyszczeń do atmosfery;
  • mniejsze koszty produkcji energii elektrycznej – w porównaniu z kosztami i cenami energii elektrycznej lub ciepła uzyskiwanymi z tradycyjnych paliw kopalnych jak węgiel czy ropa;
  • brak odpadów poprodukcyjnych, jak w choćby w przypadku spalania węgla, które pozostawia po sobie ogromne ilości popiołu;
Wady
  • negatywny wpływ na otoczenie
  • negatywny wpływ na migrujące ptaki, które często giną uderzane śmigłami