EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

to ilośc zużytej energii odniesiona do uzyskanej wielkości efektu użytkowego danego obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji w typowych warunkach ich funkcjonowania. Jej poprawa znacznie zmniejsza zużycie surowców energetycznych ( ropy, gazu, węgla ), a tym samym także zależność od ich importu. Dzięki niej osoby fizyczne i firmy płacą mniejsze rachunki za energię a społeczeństwo odczuwa poprawę jakości życia .

*Według Fundacji Efektywnego wykorzystania Energii poprawa efektywności energetycznej może dać Polsce:

  • redukcję rocznej emisji CO2 o 57,5 mln, czyli o prawie 15 % całkowitej emisji gazów cieplarnianych w Polsce
  • zmniejszenie kosztów energii u odbiorców końcowych o 35,9 mld PLN rocznie
  • zmniejszenie rocznych kosztów wytwarzania energii elektrycznej z 59,1 mld PLN do 48,5 mld
  • zwiększenie liczby miejsc pracy w sektorze około energetycznym o 298 tys. pełnozatrudnionych w latach 2011 – 2020.

Ciekawostka: Pięciokrotna oszczędność energii dzięki wymianie żarówki tradycyjnej .

Oszczędność energii dzięki wymianie żarówki tradycyjnej na świetlówkę kompaktową lub żarówkę LED w ciągu 40 000 godzin użytkowania ( tj. ok. 30 lat ) ( wg WWF i obliczeń własnych )

ŻARÓWKA ŚWIETL. KOMPAKT. LED
Czas życia ( h ) 1000 10000 40000
Moc ( W ) przy takiej samej jakości światła 100 W 25 W 13 W
Koszt zakupu 1,2 PLN 25 PLN 110 PLN
Liczba lamp 40 4 1
Łączny koszt zakupu 48 PLN 100 PLN 110 PLN
Zużycie energii ( kWh ) 4000 1000 520
Koszt energii ( 0,55 gr /kWh ) 2200 PLN 550 PLN 286 PLN
Łączny koszt użytkowania 2248 PLN 650 PLN 396 PLN

W Polsce największy potencjał poprawy efektywności energetycznej występuje w sektorze budownictwa. Tak zwane Budownictwo pasywne .
Budownictwo pasywne to takie, które zapewnia wysoki komfort cieplny przy ekstremalnie niskim zapotrzebowaniu na energię cieplną. Na 1 m2 wynosi ono rocznie 15 kWh, czyli 1,5 litra oleju opałowego lub 1,5 m3 gazu ziemnego. Tymczasem budynki sprzed 1966 r. zużywają 240 -350 kWh ( czyli 16 – 23 razy więcej niż domy pasywne ) a mieszkania z lat 1993 – 1997, 120 – 160 kWh ( czyli 8 – 10 razy więcej ). Nawet budynki uznawane w Polsce za energooszczędne zużywają 5-krotnie więcej energii niż domy pasywne.
Domy pasywne stwarzają szansę ogromnych oszczędności energii, a tym samym znacznego zmniejszenia zarówno wydatków na energię, jak i obciążenia środowiska przyrodniczego.