W fotowoltaice energię słoneczną wykorzystuje się do zamiany jej w energię elektryczną. Absorpcja promieni przez panele odbywa się bez wytwarzania szkodliwych produktów ubocznych takich jak odpady radioaktywne lub dwutlenek węgla. Dlatego jest szeroko promowana jako ekologiczny i niedrogi sposób uzyskiwania prądu. Podobnie jak inne odnawialne źródła, jak chociażby energia geotermalna jest niedrogim i wydajnym paliwem.

Dzięki fotowoltaice jesteśmy w stanie przetworzyć promieniowanie słoneczne i wytworzyć prąd za pomocą zjawiska fizycznego o tej samej nazwie. Termin ten wszedł też do powszechnego użycia, jako synonim paneli wykorzystywanych w domach prywatnych i firmach.

Panele fotowoltaiczne są często mylone z kolektorami słonecznymi. Mimo że oba systemy wykorzystują energię słoneczną oraz są do siebie podobne z wyglądu i sposobu instalacji, to przetwarzają one energię na dwa różne sposoby. Fotowoltaika zajmuje się przetwarzaniem promieniowania słonecznego przede wszystkim na energię elektryczną, natomiast kolektory słoneczne wykorzystują promieniowanie słoneczne w celu wytworzenia ciepła.

Panele fotowoltaiczne, czy kolektory słoneczne. W co lepiej zainwestować?

Przewagą paneli fotowoltaicznych jest ich uniwersalność. Wyprodukowany przez nie prąd można wykorzystać na wiele różnych sposobów. W przypadku kolektorów temperatura powietrza ma wpływ na działanie modułu, natomiast jeśli chodzi o panele istotne jest nasłonecznienie. Systemy fotowoltaiczne działają niezależnie od panującej na zewnątrz temperatury. Są efektywne zarówno latem, jak i zimą. W uwagi na to, że zasila je energia słoneczna, panele mogą być zamontowane na dachu budynku lub ustawione bezpośrednio na gruncie.

Możesz spotkać się z dwoma typami instalacji fotowoltaicznych.

  • Fotowoltaika podpięta do sieci energetycznej (on grid) – kieruje ona całą wytworzoną energię do sieci energetycznej. Właściciel instalacji korzysta później z energii sieci elektrycznej za darmo, jeżeli pobiera energię, którą sam wytworzył. Ilość wyprodukowanej energii zależy od Twoich potrzeb i wielkości instalacji fotowoltaicznej. Możliwa jest również sprzedaż niewykorzystanej, wyprodukowanej energii elektrycznej do sieci. Takie instalacje fotowoltaiczne wymagają bardzo wysokiej jakości elementów, aby uzyskać jak największą wydajność całej instalacji.
  • Fotowoltaika niezależna (wyspowa; off grid) – działa niezależnie od publicznej sieci energetycznej. Właściciel instalacji produkuje własną energię elektryczną, następnie magazynuje ją w akumulatorach i bateriach systemu fotowoltaicznego. Ostatecznie prąd dostarczany jest bezpośrednio do urządzeń elektrycznych.
Zalety
  • niskie koszty eksploatacji – fotowoltaiki wykorzystują technologię półprzewodnikową, nie posiadają ruchomych elementów i są niezwykle proste w budowie i instalacji, dlatego też systemy fotowoltaiczne są niemal bezobsługowe;
  • długi okres gwarancji – nawet do 25 lat;
  • zerowa emisyjność – w trakcie produkcji energii nie emitują szkodliwych związków, gazów cieplarnianych, ani dwutlenku węgla;
  • korzyści finansowe – zwroty z inwestycji wynoszą około 7 lat dla firm i 8 lat dla prywatnych właścicieli;
  • zwrot inwestycji – zwrot energetyczny instalacji fotowoltaicznej (czas, po jakim energia wyprodukowana przez system przekroczy energię potrzebną na produkcję podzespołów fotowoltaicznych) to okres około 2-3 lat;
  • pełne wykorzystanie dostępnej energii – panele fotowoltaiczne wykorzystują energię nie tylko promieniowania bezpośredniego, ale również odbitego oraz rozproszonego w pochmurny dzień
Wady
  • brak