Wpływ OZE na spadek emisji CO2

Jak zwiększanie produkcji energii elektrycznej z OZE wpływa na redukcję emisji dwutlenku węgla? Postaramy się pokazać to w tym artykule.

Ile gram CO2, przypada na kWh energii z różnych źródeł?

To jak bardzo pozytywny wpływ na spadek emisji dwutlenku węgla ma zwiększanie produkcji prądu z odnawialnych źródeł energii, najlepiej widać, gdy porównamy emisje ekwiwalentu CO2 pomiędzy różnymi źródłami energii elektrycznej. Według Europejskiej Komisji Gospodarczej w 2020 roku było to:

  • 369 – 1023 gCO2-eq/kWh dla węgla,
  • 128 – 434 gCO2-eq/kWh dla gazu naturalnego,
  • 11 – 42 gCO2-eq/kWh dla różnych rodzai energii słonecznej,
  • 12 -14 gCO2-eq/kWh dla różnych rodzai energii wiatrowej,
  • 11 gCO2-eq/kWh dla energii wodnej,
  • 6 gCO2-eq/kWh dla energii nuklearnej.

Te statystyki biorą pod uwagę nie tylko emisję CO2 podczas wytwarzania energii, ale także przy budowie i rozbiórce elektrowni. Jak widać, emisje OZE są ok. 100 razy niższe, niż dla energii ze źródeł odnawialnych.

Wpływ pojedynczej instalacji OZE

Co to oznacza w praktyce? Oznacza to, że na przykład pojedyncza instalacja wiatrowa, o mocy 35 KW, taka jak prototypowany przez nas generator wiatrowy o pionowej osi obrotu, zmniejszy w ciągu roku emisję CO2 o 87.500 – 105.000 kg! Oznacza to, że w trwającej lata eksploatacji każda instalacja wiatrowa, fotowoltaiczna czy wodna podłączana do sieci oszczędzi naszej planecie dziesiątki ton gazów cieplarnianych. Dokładne wartości można policzyć, korzystając z naszego kalkulatora emisji CO2.

Inne zalety OZE

Poza bardzo niską emisją gazów cieplarnianych w całym cyklu życia OZE mają szereg innych zalet:

  • braku emisji innych szkodliwych substancji takich jak pyły zawieszone, benzopireny, etc.,
  • niski koszt inwestycji w porównaniu do tradycyjnych źródeł, umożliwiający inwestycje nawet pojedynczym osobom,
  • możliwość decentralizacji produkcji energii,
  • uniezależnienie energetyki od dostawców paliw.