LIFE-UrbanWind. PL

Pilotażowa instalacja kompaktowego zespołu prądotwórczego z wykorzystaniem wymuszonych strumieni powietrza w obszarach zurbanizowanych (Pilot testing of innovative compact wind turbine generator system “Urban WindPower Station”set in urban space).

Beneficjenci

Projekt realizowany przez Fundację Wspierania Ekologii ECO FOR LIFE, oraz wspóbeneficientów : Instytut Badań, Nauk Stosowanych i Nowych Technologii sp. zo.o, Adorea sp. zo.o oraz Gromar sp z o. o.

Źródła Finansowania
Life2Komisja Europejska w ramach komponentu LIFE Climate Change Mitigation.

 

Dodatkowe wsparcie finansowe:

Logotyp Dofinansowano Z NFOSi GW 12 AbNarodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Okres Realizacji
  • 1.10.2018-30.09.2021

Fundacja Wspierania Ekologii

ECO FOR LIFE

w ramach działalności statutowej wspomaga rozwój techniki i innowacyjności, rozpowszechnia rozwiązania służące ekologii, działa na rzecz integracji europejskiej oraz współpracy w zakresie ekologii, zwłaszcza eko-innowacji. Fundacja w szczególny sposób wspiera działania na rzecz spowalniania zmian klimatu. Jest partnerem w platformie powołanej przez Ministerstwo Środowiska, koordynowanej przez m.st. Warszawę: PARTNERSTWO DLA KLIMATU; jak również jest członkiem klastra BIOENERGIA DLA REGIONU. Członkowie Rady Fundacji oraz pozyskani do projektu eksperci są autorami patentów, ekologami z wieloletnią praktyką, inżynierami.

Instytut Badań, Nauk Stosowanych

i Nowych Technologii Sp. z o.o.

jest jednostką kontynuującą prace Instytutu Innowacyjnej Myśli Społecznej i Technologicznej, powołanego przez senat przy Wyższej Szkole Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie, jako polski odpowiednik Virginia Institute of Applied Science and Technology. Autorskim projektem INSTYTUTU są badania nad prototypem serii oczyszczalni miejskich CITY Air Flow, przeznaczonych do oczyszczania powietrza w przestrzeniach miejskich , a jednocześnie wpływających na obniżenie temperatury w miastach na skutek niwelowania CO2. Insytyut jest członkiem platformy „PARTNERSTWO DLA KLIMATU”, realizującej strategię na rzecz kompleksowych, innowacyjnych, promocyjnych i edukacyjnych działań na rzecz zapobiegania zmianom klimatu. Ponadto jest członkiem Klastrów BIOENERGIA DLA REGIONU oraz POMED – INNOWACJE W MEDYCYNIE.

Adorea Sp. z o. o.

jest firmą świadczącą usługi doradcze o reklamowe oraz jest wydawcą elitarnych (polsko-angielskich) magazynów lifestylowych: Golf & LIFE, Business & LIFE, Look & LIFE.

Zarówno jako firma doradcza, jaki i wydawca Business & LIFE, ściśle współpracuje z organizacjami biznesu, dociera do jednej z najbardziej opiniotwórczej grupy czytelników jakimi są golfiści (głównie właściciele firm i menagerowie wysokiego szczebla).

Gromar

jeden z liderów rynku informatycznego w Polsce i w Europie. Posiada szeroką  kadrę programistów oraz zespół produkcji multimedialnych, wdraża własne innowacyjne rozwiązania z obszaru oprogramowaniem.

Jest laureatem wielu nagród m.in. „Deloitte Technology Fast 50 in Central Europe”- prestiżowego wyróżnienia przyznawanego przez magazyn Forbes oraz firmę Deloitte.

Jest też  laureatem ogólnopolskiego plebiscytu „Kreator Biznesu” w kategorii firm Human Resources.

Cel i opis projektu

Projekt ma na celu potwierdzenie efektywności i potencjału innowacyjnego zespołu prądotwórczego Urban Wind Power Station oraz pokazanie możliwości wykorzystania energii strumieni powietrza wymuszonych działalnością człowieka w przestrzeni zurbanizowanej jako nowego odnawialnego źródła energii, przetwarzanego na tanią energię elektryczną.

Projekt obejmuje budowę i testy prototypu Urban Wind Power Station – zespołu prądotwórczego opartego na modułowym, cylindrycznym silniku wiatrowym z systemem samonaprowadzającym się do optymalnego wyłapania energii strumienia powietrza, do produkcji energii elektrycznej, z automatyką odbioru energii i jej magazynowania oraz z systemami mocowań.
Celem informacyjno-edukacyjnym projektu jest zwiększenie świadomości społecznej, dotyczącej powiązania między produkcją bez-emisyjnej energii rozproszonej, a zmniejszeniem emisji CO2 oraz wpływem tej zależności na łagodzenie zmian klimatu. Edukacja skierowana będzie do decydentów różnych szczebli, przedsiębiorców, samorządowców, Centrów Transferu Technologii oraz prosumentów.
Urządzenie Urban Wind Power Station może stać się ważnym elementem w procesie obniżania emisji CO2 w przestrzeni zurbanizowanej w Polsce i w Europie, co wpisuje się w dyrektywy EU oraz w główny cel pakietu klimatyczno-energetycznego Europa 2020.

 

Koordynator projektu
Anna Niewodzka -Prezes Zarządu
Fundacji Wspierania Ekologii ECO FOR LIFE
ecoforlife@n-s.pl

Cel i opis projektu