Polacy dostrzegają inwestycje w rozwiązania zwiększające efektywność energetyczną.

Ponad połowa badanych (54%) uważa, że wzrost cen energii elektrycznej jest nieunikniony. 46% ankietowanych może płacić więcej, jeśli środki te zostaną zainwestowane w zieloną energię. 41% jest skłonnych dopłacić za prąd, jeśli zostanie on wytworzony z odnawialnych źródeł energii – wynika z badania IBRiS przeprowadzonego na zlecenie Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej.

Aż 70% badanych twierdzi, że w ich miejscowości zdecydowanie (32%) i raczej tak (38%) inwestuje się w takie rozwiązania jak panele fotowoltaiczne na budynkach użyteczności publicznej czy energooszczędne oświetlenie ulic. Tego typu działania są najczęściej dostrzegane przez mieszkańców dużych i średnich miast, a także osoby z południowej oraz północno-zachodniej części kraju.

Troska o środowisko a decyzje zakupowe Polaków

Zdecydowana większość ankietowanych (87%) jest zdania, że za zmiany klimatu odpowiedzialny jest przede wszystkim człowiek, podobnie duża grupa (82%) przykłada dużą wagę do troski o środowisko naturalne. Takie opinie realnie przekładają się na decyzje zakupowe Polaków. Jak wynika z badania, aż 81% respondentów deklaruje, że podczas zakupów nowych urządzeń zwraca uwagę na ich klasę energetyczną, a ponad połowa badanych jest skłonna płacić więcej za produkty, o ile mają mniej szkodliwy wpływ na środowisko naturalne.

Koszt energii a zielone inwestycje

Ponad połowa badanych (54%) uważa, że wzrost cen energii elektrycznej jest nieunikniony, ponieważ musimy więcej energii pozyskiwać z bardziej przyjaznych środowisku źródeł. 46% ankietowanych przyznało, że mogłoby zapłacić więcej, jeśli uzyskane w ten sposób środki zostaną zainwestowane w zieloną energię.

Magda Smokowska, doradca w Polskim Komitecie Energii Elektrycznej: „Wyniki badania IBRiS pokazują, że Polacy widzą efekty inwestycji w rozwiązania ekologiczne. Ankietowani podchodzą również bardzo odpowiedzialnie do troski o środowisko naturalne. Przekłada się to na konkretne decyzje zakupowe i wybory, których dokonują konsumenci.

Chcąc poszerzać wiedzę na temat energii elektrycznej i sposobów jej oszczędzania, Polski Komitet Energii Elektrycznej uruchomił stronę internetową www.liczysieenergia.pl, na której można znaleźć czynniki mające największy wpływ na ceny energii. Na stronie pokazane zostały również sposoby na obniżenie zużycia energii elektrycznej i rachunków za prąd”.

Badanie ogólnopolskie na zlecenie Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej zrealizował Instytut Badań Rynkowych i Społecznych przed inwazją Rosji na Ukrainę, w dniach 3-5 stycznia 2022 r. na próbie 1000 respondentów.

Żródło informacji: Biuro prasowe PKEE (biuroprasowe@pkee.pl)