Jak pozyskiwać energię z wiatru?

Mówiąc o odnawialnych źródłach energii, większość wymieni promienie słoneczne, wodę oraz wiatr. Jako że nie tylko w naszym kraju, ale i na całym świecie klimat ulega ciągłym zmianom przez działanie ludzi, konieczne jest wprowadzenie nowych, innowacyjnych rozwiązań, pozwalających na pozyskiwanie odpowiednich ilości energii niezależnie od tego, w jakim miejscu się znajdujemy. Pozyskiwanie energii z wiatru jest jedną z lepszych metod, jednak ma też swoje ograniczenia. 

Na czym polega pozyskiwanie energii poprzez zespół prądotwórczy?

Elektrownie wiatrowe najczęściej kojarzone są w farmami, czyli ogromnymi przestrzeniami na których rozmieszczone są gigantyczne turbiny wiatrowe. Jest to świetne rozwiązanie, jednak nie sprawdzi się w gęsto zaludnionych miastach. Podczas jej tworzenia, podobnie jak w przypadku elektrowni wodnych czy farm fotowoltaicznych konieczna jest ingerencja w naturalne otoczenie.

W odpowiedzi na pogarszający się stan środowiska powstał innowacyjny projekt instalacji zespołu prądotwórczego, który można instalować nawet w dużych miastach. Urządzenie to zaprojektowane przez zespół Urban Wind Power Station oparte jest na modułowym, cylindrycznym silniku wiatrowym, posiadającym system samonaprowadzający aby optymalnie wyłapywać energię strumienia powietrza w dowolnych płaszczyznach, aby móc produkować energię elektryczną.

Zespół prądotwórczy jest uniwersalnym, łatwo modyfikowalnym urządzeniem które może działać zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku. Dzięki wykorzystaniu strumieni powietrza w przestrzeni zurbanizowanej, możliwe jest wytworzenie energii elektrycznej charakteryzującej się niskim kosztem produkcji. Co najważniejsze – ten proces produkcji nie emituje do środowiska żadnych zanieczyszczeń.

Wykorzystanie zespołu prądotwórczego pozwala na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery, a co za tym idzie – złagodzenie zmian klimatycznych. Zastosowanie tego urządzenia w przedsiębiorstwach w kraju i za granicą pozwala nie tylko na ochronę klimatu, ale i obniżenie kosztów. Urządzenie jest bardzo wydajne, pozwala na stworzenie sporej ilości bezemisyjnej energii. Nie ma negatywnego wpływu na krajobraz naturalny, bez problemu może być wykorzystywany w mniejszych i większych miastach.