Gdzie znajdują zastosowanie małe elektrownie wodne?

Ze względu na to, że coraz więcej osób ma świadomość, jak duży wpływ ludzkość ma na stan planety, poszukiwane są rozwiązanie, które pozwoliłyby na ograniczanie zanieczyszczania środowiska i ograniczenie eksploatacji złóż naturalnych. Przykładem tego są elektrownie korzystające z odnawialnych źródeł energii, które pozwalają znacząco ograniczyć zanieczyszczenie na Ziemi. Wraz z rozwojem technologii, wprowadzane są coraz nowsze rozwiązania, które pozwalają na pozyskiwanie energii nawet w zatłoczonych miastach.

Gdzie mogą być wykorzystywane małe elektrownie wodne?

Jednymi z pierwszych elektrowni ekologicznych były elektrownie wodne, w których energia magazynowana jest pod postacią spiętrzonej wody w zbiornikach retencyjnych. Niestety, większość dużych zbiorników już została do tego celu wykorzystana. Świetną alternatywą są małe elektrownie wodne, które pozwalają na wykorzystanie potencjału niewielkich rzek, systemów nawadnia, kanałów przerzutowych, systemów wodnych, kanalizacyjnych czy też rolniczych zbiorników.

Podczas pracy, mała elektrownia wodna wykorzystuje energię kinetyczną przepływającej wody. Woda zostaje spiętrzona przez tamy lub zapory, a następnie znajduje ujście w postaci rur i z dużą prędkością trafia do turbiny, wprowadzając ją w ruch. W ten sposób energia kinetyczna zamieniana jest na mechaniczną, która transportowana jest do generatora, przemieniającego ją w energię elektryczną. Warto zaznaczyć, że korzystanie z małych elektrowni wodnych ma także pozytywny wpływ na retencję wody, a pozyskiwanie prądu nie powoduje emisji szkodliwych substancji.

Małe elektrownie wodne wykorzystywane są przede wszystkim przez osoby prywatne, do pozyskiwania energii elektrycznej zasilającej domową instalację elektryczną. Właścicielem dużej ilości małych elektrowni wodnych są także firmy energetyczne oraz zakłady przemysłowe, które potrzebują większej ilości energii i chcą pozyskiwać ją w sposób ekologiczny.